Kysely kirjallisuusalan yhteisöille

Hyvä kirjallisuuden ja sanataiteen yhteisötoimija

Kirjan talo, Suomen Sanataideopetuksen Seura ja Nuoren Voiman Liitto toteuttavat kyselyn kirjallisuusalan yhdistyksille. Kyselyn tavoitteena on selvittää kirjallisuusalalla toimivien yhdistysten taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä niiden suhdetta kirjallisuuden yleisötyöhön.

Kirjallisuuden yleisötyöllä tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jolla kirjallisuutta saatetaan yleisön ulottuville. Se voi tarkoittaa esim. kirjallisuustapahtumia, sanataideopetusta, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä kirjallisuuskeskustelun ylläpitämistä erilaisilla foorumeilla. Kyselyn tuloksilla tavoitellaan kokonaiskuvaa alan yhdistysten toiminnasta sekä rahoituksesta. Kirjallisuuden yleisötyön käsitteen avulla pyrimme kokoamaan koko laajaa kirjallisuusalan yhdistyskenttää yhteen ja luomaan rahoittajille näkemystä alan toimintaedellytyksistä ja niiden vahvistamistarpeista. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa, jota käyttää pyrkimyksissä kohentaa koko alan rahoitusta.

Kyselylomake löytyy täältä:

https://link.webropolsurveys.com/S/34F1E2C4652E5DA3

Toivomme, että vastaatte kyselyyn 14.2. mennessä. Kyselylinkkiä saa jakaa. Kiitos!

Parhain terveisin

Kirjan talo – Boken hus