Historia

Kirjoittajayhdistys Sonetti ry on ammatti- ja harrastajakirjoittajien sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää jäsentensä kirjallisia taitoja ja harrastuksia sekä edistää kirjoittamisharrastusta Ylä-Savossa. Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista, julkaisee antologioita, jotka on koostettu jäsenten kirjoittamista teksteistä, ja järjestää kirjoituskilpailuja.

Yhdistys perustettiin Iisalmessa 23.3.1991  ja rekisteröitiin 18.11.1992. Perustamisasiakirjan allekirjoittajina olivat Elvi Mähönen, Teemu Oinonen ja Tarja Saastamoinen Iisalmesta sekä Vilho Leinonen Keiteleeltä. Yhdistyksen nimeksi tuli Ylä-Savon kirjoittajayhdistys ry. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Oinonen ja sihteeriksi Tarja Saastamoinen. Elvi Mähönen toimi rahastonhoitajana.

Aluksi yhdistyksen jäsenet kokoontuivat toistensa kodeissa lukien omia kirjoituksiaan ja keskustellen niistä. Myöhemmin yhdistys sai kokoontumistilat Malminkadulta ja sen jälkeen siirryttiin Louhentuvan tiloihin. Vuokranmaksu kuitattiin sillä, että yhdistyksen jäsenet Anja Rusinen ja Kalevi Laukkanen vetivät mielenterveyskuntoutujien kirjoittajakerhoa monta vuotta. Alkujaan kokoontumispäivänä ollut kuukauden joka toinen lauantai vaihtui maanantaiksi.

Ensimmäisenä toimintavuonna yhdistyksen kirjoittajapiiri kokoontui 16 kertaa. Heinä,- elo-, ja syyskuussa yhdistys piti lomaa. Mutta jo toisena toimintavuonna kirjoittajat kokoontuivat kesälläkin jäsenten kesämökeillä.

Yhdistyksen toiminta alkoi sujua aina saman kaavan mukaan. Yhdistyksen hallitus piti kokouksensa tarvittaessa noin tuntia ennen kirjoittajapiirin kokoontumista. Jokaisessa kokoontumisessa arvottiin joku aihe, josta seuraavaksi kerraksi kirjoitettiin. Aikaansaannokset luettiin piirissä ääneen ja niistä keskusteltiin. Piiriin sai tuoda arvioitavaksi myös muita itse kirjoittamiaan tekstejä.

Kirjoittajaryhmä oli aluksi itseohjautuva. Ulla Oinonen toimi yleensä kokoonkutsujana. Hän laittoi lehteen ilmoitukset kokoontumisista ja valitusta aiheesta. Maaliskuussa 1999 hallitus valitsi Anja Rusisen vastuuhenkilöksi, jonka tehtävänä oli nimetä kullekin kokoontumiskerralle vetäjä.

Yhdistyksen ensimmäinen antologia Kierrätyshousut ilmestyi vuonna 1993. 64-sivuiseen antologiaan on runoja ja lyhytproosaa kirjoittanut kaksitoista kirjoittajaa.

Ylä-Savon Kirjoittajayhdistyksen ensimmäisiä antologioita

Parin vuoden kuluttua ilmestyi antologia Yksi päivä Ihmisenä, sivumäärältään samankokoinen kuin edellinen. Tässä antologiassa oli lyhytproosan ja runojen lisäksi kaksi novellia. Kolmas antologia Tornado ilmestyi vuonna 1997.

Kolmen antologian jälkeen ilmestyi vuonna 1998 tabloid-kokoinen ilmaisjakelulehti Sytyke. Sytykkeen jakelulla markkinoitiin yhdistyksen toimintaa. Sitten syntyi Perhepeliä-antologia vuonna 2001, Vastatusten (2002) ja Sika seilaa ( 2004).

Yhdistyksen ensimmäisinä vuosina toimintaan hankittiin rahaa paitsi jäsenmaksuilla ( 50 mk/ jäsen/v) myös antologioiden myynnillä ja joulupukkipalvelulla. 20-vuotisjuhlajulkaisussa yhdistyksen perustajajäsen Teemu Oinonen muistelee olleensa pukkina seitsemän kertaa ja Eino Puustinen neljä kertaa. Rahaa kertyi yhdistyksen kassaan kuusisataa markkaa. Lisäksi myytiin joulumessuilla ja muissa tilaisuuksissa itse leivottuja leivonnaisia ja käsityötuotteita. Tarjottiinpa kaupungille rahallista korvausta vastaan jäsenten työpanostakin. Vappuna 1992 pidettiin Iisalmen torilla myyjäiset, jossa myytiin vappuviuhkoja, koriste-esineitä ja muuta pikkurihkamaa. Saman vuoden joulukuussa yhdistys osallistui PK-hallilla järjestetyille joulumessuille. Myyntituotteina olivat pahvi- ja lankatontut, leivonnaiset ja jouluruuat.

26.6.2000 alkaen kirjoittajapiiri muutettiin Työväen Sivistysliiton (TSL) opintokerhoksi nimeltä Sonetti. Samalla kokoontumisista alettiin ilmoitella säännöllisesti lehdessä. Tammikuussa 2001 opintokerholle valittiin ohjaajaksi Teemu Oinonen ja varaohjaajaksi Kalevi Laukkanen. Ohjaajan tehtävä ei ollut suinkaan opettaa, vaan hän toimi illan juontajana ja hoiti kerhon viralliset asiat järjestöön päin.

Kirjoittajayhdistys Sonetti ry.– nimi otettiin käyttöön 1.4.2004. Jäsenmäärä on vaihdellut vuosien saatossa 10-50 jäsenen välillä. Useimmat jäsenet ovat Iisalmesta tai  muualta Ylä-Savosta. Jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Vuotuinen jäsenmaksu on vuodesta 2021 alkaen 20 euroa. Erillistä liittymismaksua ei ole.

Yhdistyksen keskeinen toimintamuoto on edelleen Sonetin kirjoittajapiiri. Piiri kokoontuu nykyisin joka toinen tiistai ympäri vuoden. Yhdistys vastaa myös Iisalmen Nuorisotalolla toimivasta mielenterveyskuntoutujien kirjoittajakerhosta. Kerhoa on vuosikausia vetänyt Anjan ja Kalevin jälkeen Sonetin nykyinen puheenjohtaja Eila Pulkkinen. Vuoden 2021 syksystä vetovastuun kerhosta otti Lauri Niiranen.

Kirjoittajapiirin toiminnan lisäksi yhdistys on osallistunut Salmen kutsuun, järjestänyt runoiltoja iisalmelaisessa taidehallissa Art Annassa ( 2003-2007) ja pitänyt satukerhoa ja kirjallisuuspiiriä Iisalmen kirjastossa. Useamman vuoden ajan elokuussa on ollut Iisalmen kotiseututalolla Sonetti-ilta, jossa yhdistyksen jäsenet ovat esittäneet runojaan ja lukeneet tekstejään, laulaneet ja soittaneet. Illan aikana on myyty arpoja, joiden palkintoja ovat jäsenet itse tuottaneet. Korona-aika on valitettavasti katkaissut tämän perinteen parin viime vuoden aikana.

Säisän säikeet -kirjallisuustapahtuma järjestettiin yhdessä Iisalmen kirjaston kanssa joulukuussa 2017. Tapahtumassa oli juhlapuhujana Antti Heikkinen. Hän, kuten muutkin juhlapuhujat, muistelivat iisalmelaista kirjailijaa Eino Säisää lämmöllä puheessaan. Tilaisuudessa julistettiin myös Sonetin järjestämän kirjoituskilpailun ”Tarinoiden Ylä-Savo” tulokset. Sijoittuneet kirjoitukset ovat luettavissa vuonna 2018 ilmestyneessä yhdennessätoista antologiassa Syyspäivän tasaus.

Yhdistyksen julkaisemista antologioista on vuodelta 2011 Valkoinen kivi yhdistyksen 20-vuotisjuhlajulkaisu. Myös tässä julkaisussa on julkaistu kirjoituskilpailun Kirje parhaat tulokset.

Vuonna 2010 ilmestyneeseen antologiaan Muisti pakkasi matkalaukkunsa syntyi suuri osa teksteistä Iisalmen kansalaisopiston järjestämällä kirjoituskurssilla. Tämän antologiaan kustannuksiin saatiin apuraha Pohjois-Savon taidetoimikunnalta. Tässä muutamista julkaistuista antologioista kansikuvia: Sininen lehmä(2006), Hengissä(2009), Muisti pakkasi matkalaukkunsa(2010), Valkoinen kivi (2011) ja viimeisin Syyspäivän tasaus (2018).

Useilta yhdistyksen jäseniltä on ilmestynyt omia teoksia. Toimintavuosiensa aikana Sonetti on järjestänyt uusien kirjailijoiden teosten julkistamistilaisuuksia Iisalmen kirjastossa tarjoiluineen.

Ulkorasteilla kirjoitettiin mm.runoja

31.7-2.8.2020 järjestimme pohjoissavolaisen Snellman-kesäyliopiston kanssa yhteistyössä kirjoittajien kesäkurssin Ruukin Tuvalla Sonkajärven Jyrkällä. Kouluttajana viikonlopun aikana toimi kirjallisuusterapeutti ja kirjoittamisen ohjaaja, LL, FM Mirja Heikkilä. Perjantai-iltana kurssin aloitti iisalmelainen kirjailija Jyri Paretskoi luennoimalla lukemisen tärkeydestä.

Hannele Laukkanen oli Sonetin edustajana ja ”apukätenä” kouluttajalle järjestäen osallistujille Ruukin Tupaa ympäröiviin luontokohteisiin kirjoitusrasteja. Laukkanen piti oman luentonsa osallistujille tietokirjoittamisesta. Sonetti ry:n jäsenistä osallistui kurssille neljä henkilöä.

Iisalmessa järjestetään joka toinen vuosi kansalliskirjailija Juhani Ahon kunniaksi Aho-päivät. Vuoden 2021 elokuussa Juhani Ahon syntymästä oli 160 vuotta. Kirjoittajayhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri olivat esittelemässä Sonetin toimintaa perjantai-iltana 6.8. järjestetyssä iltajuhlassa.

Vuonna 2021 Kirjoittajayhdistys Sonetti ry täyttää kolmekymmentä vuotta. Juhlavuoden kunniaksi on jälleen uusi antologia tekeillä. Olemme siirtyneet yhdistyksen toiminnan ilmoittelusta kotisivu- ja sähköpostikäytäntöihin sekä puhelimen tekstiviesteihin tarvittaessa. Tänä vuonna olimme 6.8. järjestetyssä Aho-päivien kutsuvierastilaisuudessa esittelemässä kirjoittajayhdistyksen toimintaa.

Sihteeri Hannele Laukkanen laati historiaosuuden käyttäen Ylä-Savon kirjoittajayhdistys ry:n ja Kirjoittajayhdistys Sonetti ry:n julkaisemien antologioiden esipuheita, sekä nettisivuja:

Iisalmen seudun Kuvataideseura. 29.9.2017. http://www.iisalmenseudunkuvataideseura.fi/191139641 ja Tikkanen Tarja. Eino Säisä oli hyvä tyyppi. Artikkeli. https://www.iisalmensanomat.fi/paikalliset/2955674. Julkaistu 16.12.2007.